Lelkisége

 MÁRIA  LÉGIÓ

               

 

„A Mária Légió a katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg.”   XXIII. János pápa      

 Eredete:

Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta.

A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap megmutatnunk Öt az embereknek.”

 Összejövetel:

Hetente egyszer, a közösség által meghatározott időpontban, plébánián vagy bármely más helyiségben történhet. A megszabott rend szerinti ülés időtartama kb. másfél óra. A tagok által választott elnök vezeti a Kézikönyv által meghatározott rend szerint. Minden ülés Szentlélekhívással és öt tized Rózsafüzér elimádkozásával kezdődik. Ezt követi a Kézikönyvből való felolvasás. Utána megosztjuk egymással az előző hét apostolkodásának örömeit, majd megbeszéljük a következő heti feladatokat. E közben a lelkivezető, – aki lehet papi, szerzetesi, ill. lelkiéletében előrehaladott személy – 5-10 perces úgynevezett allocutiót mond.

 Ki lehet a Mária Légió tagja?

Mindenki alkalmas a légiós munkára, ha egyházilag rendezett életet él: római katolikus, rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi erejéből, magánélete rendezett.

Aktív tagság feltételei: vállalja a részvételt a hetenkénti üléseken, a munkavégzést és azt, hogy naponta elimádkozza a légiós imádságot – a Tesszerát – (kb. 5 perc).

Imádkozó tag bárki lehet, aki naponta elimádkozza a légiós imádságot és öt tized Rózsafüzért. Ha egyébként is szokta más szándékra imádkozni, az beleszámít. Nagyon fontos az ő tevékenységük, mivel ők segítik imáikkal az aktív tagok apostoli munkáját.

Hogyan alakulhat Mária Légiós csoport?

Feltétlen a Mária Légió már működő csoportja segítségével, a felettes szervek beleegyezésével. A Mária Légió vezetői előzetesen engedélyt kérnek a helyi plébános atyától. Ennek birtokában ők segítik a csoport beindulását. Rendszeresen eljárnak az ülésekre, azokat vezetik, tanácsokat adnak. A légiós munkát játszva, egymásra figyelve, egymástól tanuljuk meg. Elsajátításában a Mária Légió kézikönyve jelentős szerepet játszik, ezért abból minden ülésen felolvasunk. A benne leírtak adják az alapot, amelyre bármely problémánk megoldásánál támaszkodhatunk.

          

 

Vexilum, a Mária Légió zászlaja

Nagyon fontos megértenünk azt, hogy nem mi választottuk-választjuk a Légiót,  hanem a Szűzanya választott-választ ki minket. Ez kötelez arra, hogy lelkiismeretünk szerint mindig a lehető legtöbbet nyújtsuk.