Tervezett programjaink

Tervezett programjaink, a beszámolók tervezett időpontjai a 2018. évre:

A dátumok esetleges változásáról, a pontos indulásokról mindig előre kaptok értesítést

Január 1-én Istenanya napján kezdjük el Grignon Szent Lajos Máriával Jézushoz /általunk sárga könyvnek nevezett / c. könyvében található 33 napos lelkigyakorlatot, mely egyénileg, otthon végezhető. Nagy lelki feltöltődést nyújt bárki számára. Napi kb. 1/2 óra. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára lenne a befejezés. Közösen a márciusi Régia ülésen  megtehetjük a hozzá kötődő felajánlásunkat.  Aki már megtette, az is újítsa meg idén is!

Januárban közös részvétel a Margitsziget-i Szent Margit ünnepségen.

Március 12. hétfő reggeltől március 15. csütörtök estig Téli Iskola lesz Máriabesnyőn a   Lelkigyakorlatos Házban. Hívunk és elvárunk minden csoportból minimum 2 embert, hogy az ottani   lelkületet elvigyék közösségeikhez. /Amennyiben ennek anyagi vagy egyéb oka lenne, beszéljük meg a lehetőségeket./ Vezeti több légiós lelkivezető atya. Utána – aki teheti – vegyen részt a Bp. Szent István Bazilikában tartandó éjszakai virrasztáson, mely huszonkettedik éve folyik folyamatosan minden csütörtökön hazánkért, a magyarság lelki megújúlásáért.

Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, mely alkalomból ebben az évben az ünnep előnapján, március 24-én szombaton rendezi meg a Régia fogadalomújító ünnepségét, az Aciest a pásztói Szentlélek templomben. A Curiák – tehát nem Comitium szinten – saját területükön, de lehetőleg ebben az időpontban rendezzék meg önállóan ünnepségüket. /Ez az ünnepség csak a fogadalom megújítására szolgál, itt nem lehet fogadalmat tenni!!! És nem helyettesíti az aktuális havi ülést!/

Közös tervezett zarándoklatok, melyeket Zahar Béla atya vezet és melyekről később adunk pontos információt.

Közös utcai apostolkodás.

Terveinkben szerepel egy PPC megrendezése is, melyre keressük az alkalmas helyszínt.

Augusztus 14. kedden országos engesztelő virrasztás szervezése Nagyboldogasszony tiszteletére.

Augusztus 20-án,  hétfőn közös részvétel a Szent István napi körmeneten.

Kisboldogasszony /szept. 8./ környékén ajánlott minden praesidiumnak a segítősökkel egy hálaadó szentmisét, együttlétet örömünk okának, a Szűzanyának ajándékozni, mely nap egyben a Mária Légió születésének 97. évfordulója. Közös hálaadó szentmise a Szent István Bazilikában a szeptemberi Régia ülésen.

Október 8.-ára ajánljuk fel önmagunkat és Mária Légiós tevékenységünket a Szűzanyának, a Mária Légió királynőjének az októberi Régia üléssel egybekötötten, de helyben is megerősíthető. 13-ára szervezzük meg a Fatimai világapostolátus szervezéséhez kapcsolódva a gyermekek felajánló ünnepét.

Novemberben minden praesidium mutattasson be szentmisét a meghalt légiósokért.

December 8.-a nyíltszíni rózsafüzér imádkozás, a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére.

Szervezzük, terjesszük a Szent Család – “Szent Család szobor”, a Szent Család járás, a Szent József ima,  tiszta élet  – a „tisztasággyűrű” tiszteletét, imádkozást hazánk lelki megújúlásáért, a papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

Virrasztás Magyarországért minden csütörtök este 8 órától péntek reggel 5-ig a Szent István Bazilika Szent II. János Pál kápolnájában és helyben is szervezve.

Minden hónapban szentmisét mutat be Zahar Béla atya, a Magyar Mária Légió Régiájának lelkivezetője az egész Magyar Mária Légióért kérve az angyalok, szentek segítségét munkánkhoz.

Minden Curia szervezze meg a légiós árusítást, mivel a kegytárgyak, könyvek árusítása is apostolkodás, bevétele a Curiáé. Árusításhoz kegytárgyak a Régiánál beszerezhetők.

A Régia ülések minden hónap második szombatján lesznek, előreláthatólag ettől való eltérés a márciusi ülés, mely a Téli Iskola keretében lesz megtartva szerdai napon 9 órakor Máriabesnyőn.

A márciusi, augusztusi, decemberi Régia ülések után nyitott délután, ami azt jelenti, hogy bárki bármilyen kérdéssel fordulhat bárkihez, illetve a közösséghez. Mindent megvitatunk, közösen megbeszélünk. Töltsünk együtt egy kellemes lelki délutánt! Kérjük vegyetek ezeken részt!